ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

???????? Username ??? Pass [??????????? ]               ??????????????? [??????????? ]              
  ??????????????????????? Dek-Sara!!
?????????????
??????????????!
??????????????????????????????????!
????????????????? ID ??? Password!
?????????????????????? Dek-Sara.Com
• ?????????????? ??????????????????
????????????????????   
contact : admin@dek-sara.com
 
 
  ????????????? Web Proxy ???? !!
[16|02] ????? Gallery ????????????
[15|11] ????????? Project Discussion ???? !!
[15|11] ??????????? OS ??? ?.??????? ???????
[20|11] ??????????????????? Hosting ?? 2552
 
 
 หัวข้อช่วยเหลือ
นี่คือหัวข้อที่คุณเลือกชม
ใส่คำที่ต้องการค้นหาลงไป   

 IP.Shoutbox
นี่คือหัวข้อที่คุณเลือกชม
IP.Shoutbox allows forum members to communicate with each other in an easy to use way. It is similar to a chat-room, but does not require Java, Flash or any other browser dependency! The Shoutbox is updated real-time, meaning any new Shouts someone makes will appear on everyones page at once, you do not need to refresh!

General Features
 • Each member can have their own preferences such as "Hide Refresh Button" or "Disable Enter Key from sending the shout" (shouts can only be sent via the actual button instead, useful for large paragraph shouts!);
 • If a member hovers their mouse over the corner of the global 'shout area', a double arrow appears. If a member clicks and drags that double arrow, they can resize the Shoutbox to their liking! Please note this feature is for the global shoutbox only
 • Ability to use Smilies and BBCODE if the administrator allows them.

Quick Commands
IP.Shoutbox has several Quick Commands that can be used to make certain actions perform in a faster way, here is a list that explains how to use them properly:
 • /announce [Announcement Text] - This will update the announcement in your Shoutbox without having to go to the Admin CP
 • /archive - Launches the Shoutbox Archive window (only if member has permission to view it!)
 • /ban [name] - This will ban a member from the Shoutbox (only moderators with correct permissions can use this command)
 • /moderator member [id|name] - This will launch the appropriate moderator options for that particular member
 • /moderator shout [id] - This will launch the appropriate moderator options for that particular shout
 • /prefs - This will launch the Preferences window
 • /prune [x] - This can be used by only those that have ACP access and will prune all shouts older than [x] days. If no number is entered, a security message will pop-up so you do not accidently wipe the whole shoutbox. /prune 0 will remove all shouts.
 • /refresh - This will refresh the Shoutbox (useful if you have your refresh button hidden)
 • /unban [name] - This will unban a member from the Shoutbox (only moderators with correct permissions can use this command)
BaiFearn Colorful for Invision Power Board 2.2 & 2.3
English : BaiFearn Colorful Skin Designed by NLF~*Forever*~ download from http://www.ipbthailand.in.th
             This skin Best view on Firefox Resolution 1024*768 pixel. Thank you for choose my product. Cheer!
Thai     : สกินใบเฟิร์นหลากหลายสีสัน ทำการออกแบบ ดัดแปลงแก้ไข
โดย พี่นาว น้องเฟิร์น และน้องพิมพ์ คุณสามารถดาวน์โหลดสกินนี้ได้จากเว็บไซต์ http://ipbthailand.in.th
สกินนี้เหมาะสำหรับ Invision Power Board version 2.2 และ 2.3 ครับ
และสกินนี้รองรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 17 นิ้วขึ้นไป ความละเอียดหน้าจออยู่ที่ 1024x768 พิกเซล
เหมาะกับการดูด้วยการใช้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ Firefox ครับ
ขอขอบคุณมากครับที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก http://ipbthailand.in.th ครับ

หรือท่านใดสนใจให้เราทำสกิน และติดตั้งเว็บบอร์ดโปรดใช้บริการ pickaboard.net (พิกอะบอร์ดดอตเน็ต) ให้บริการท่านด้วยการรับจ้างทำเว็บบอร์ด
RSS Lo-Fi ; ประหยัดแบนวิธ,โหลดเร็ว ชุดภาษาไทย v1.235.0 ของ ipbthailand.in.th : 28th May 2024 - 08:27 PM
eXTReMe Tracker