พยายามให้อัพผ่านเว็บ http://photobucket.com นะครับ เพราะพื้นที่บอร์ดมีไม่ค่อยเยอะ และรูปแสดงตัวแทนก็ให้อัพผ่านเว็บนี้เหมือนกันครับ